ثبت ارشیا

علامت استاندارد

مشاوره ثبت شرکت 30 تیر 1398, 15:16 مقالات

علامت استاندارد

 

 

 

پس از شروع کسب و کارهای مختلف نیاز است تا برای بهتر انجام دادن فعالیتها و موفقیت بیشتر در انجام امور برخی نکات مورد توجه قرار گیرد. زمانی که ما ملزومات مورد نیاز خود را تهیه می کنیم به نکات بسیاری دقت می نماییم از جمله این نکات موارد تاریخ تولید ، تاریخ انقضا ، نام برند ، آدرس محل تولید ، پروانه بهداشت و ... می باشد. اما در این میلن ما بر روی بسته های کالا دنبال استانداردها نیز هستیم که اطمینان ما را در خرید افزایش می دهد . استاندارد به معنی تعیین و تدوین ویژگی های لازم در تولید یک فرآورده یا نظم و قانون و مفاهیمی از این قبیل در تولید یک کالاست در واقع اجناس یا خدماتی که هیچ نشان استانداردی بر خود ندارند، برای استفاده و خرید به  هیچ عنوان مناسب نیستند.

 

شاید نتوان تعریف خیلی دقیق و صحیحی از استاندارد ارایه کرد، ولی به طور کلی می توان اینگونه عنوان کرد که استاندارد آزمایش ها و مطالعات گذشته برای نتیجه گیری و استفاده در آینده است.

استانداردها اما تنها مربوط به کالا نمی شوند، بلکه بسیاری از خدمات را نیز شامل می شوند. باید قبول کرد هر کالا و یا هر نوع خدماتی که ارایه می شود، باید در یک چارچوب مشخص ارایه شود و این چارچوب ها را می توان با استاندارد تعریف کرد. در دنیای امروزی تقریبا تمامی کشورها برای خود یک استاندارد ملی دارند

روش اخذ استاندارد ها را می توانیم از طریق سامانه ثبت استاندارد پیگیری نماییم که در این خصوص استفاده از مشاوره و همچنین راهنمای تصویری مفید است. بهترین زمان برای اخذ استاندارد زمان شروع کسب و کار و پس از ثبت برند است.

 

به عبارت دیگر در بیشتر کشورها سازمانی وجود دارد که بر کیفیت کالاها نظارت می کند که به نام سازمان استاندارد معروف است. در برخی موارد بسیاری پا را فراتر گذاشته و موسساتی را ایجاد کرده اند که کارشان استاندارد است. با این اوصاف تعداد استانداردهای صادر شده مرتب بالاتر و بالاتر می رود، به گونه ای که درحال حاضر بسیاری از حرفه های مختلف در دنیا استاندارهای مخصوص خود را دارند.

حال نسبت به توصیح و بررسی برخی از سازمانهای استاندارد کشورها می پردازیم

 

سازمان ملی استاندارد ایران (isiri)

 

اولین تشکیلات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایراناستاندارد ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاسها در سال۱۳۰۴ خورشیدی مطرح شد. بعدها و در سال۱۳۳۲ به واسطه ضرورت تعیین ویژگی ها و نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی، ایجاد یک تشکیلاتی رسمی مورد توجه قرار گرفت و هسته اولیه تشکیلات سازمانی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در اداره کل تجارت وقت شکل گرفت. در سال۱۳۳۹ با تصویب قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، موسسه کار خود را در چارچوب هدف ها و مسئولیت های تعیین شده آغاز کرد. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در سال۱۹۶۰ به عضویت سازمان بین المللی ISO (International Organization for Standardization) درآمد. نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصدو پبجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییرو طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

 

 علامت استاندارد ایران

 

واحدهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران مجاز خواهند بود از علامت استاندارد ایران برای معرفی محصولات خود استفاده کنند. عدم رعایت ویژگی های استانداردهای اجباری موجب پیگرد قانونی و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد خواهد شد. کاربرد علامت استاندارد ایران نشانگر تعهد تولیدکننده یا عرضه کننده محصول به رعایت ضوابط و موازین و استمرار انطباق مشخصات کالا با استانداردهای ملی است. تولید، توزیع و فروش کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد با کیفیت پایین تر از استاندارد یا بدون علامت استاندارد ممنوع است.

 علایم استاندارد مصوب در شواری عالی استاندارد همگی به استثنای یک مورد، دارای کادر اصلی به صورت S است. که اشاره به حرف اول کلمات SAFETY (ایمنی) و STANDARD (استاندارد) دارد.

طرح داخل علامت اصلی کلمه «ایران» است و در صورت نمایش وارونه علامت، نام اختصاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به زبان انگلیسی مشاهده می شود.

 

انواع استانداردها در ایران

 

استانداردها در ایران دو بخش می باشد که به شرح ذیل تعریف می گردد:

- استاندارد اجباری: تولیدکنندگان و عرضه کنندگان اقلامی که اجرای استاندارد آنها به موجب قانون اجباری اعلام می شود، موظفند محصولات خود را منطبق با استاندارد ملی ذیربط تولید و عرضه کند.

- استاندارد تشویقی: محصولی که مشمول استانداردهای اجباری نباشد، می تواند با رعایت استاندارد ملی تولید یا عرضه شود و تولیدکنندگان آن پس از کسب مجوز از موسسه، از علامت استاندارد تشویقی استفاده کنند.

 

مدارک لازم جهت صدور پروانه استاندارد

 

فرم تکمیل شده درخواست پروانه فرم دو برگی

معرفی نامه مدیرکنترل کیفیت واحد تولیدی به ازای هر شیفت کاری یک مدیر کنترل کیفیت معرفی می گردد، و سپس

پیگیری جهت تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت و ارائه گواهی مربوطه

مفاصاحساب از امور مالی اداره کل

یک نسخه از آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آخرین تغییراتکپی برابر اصل شده یا ارائه اصل و کپی در صورتیکه

متقاضی، شخص حقوقی باشد و یا ارائه کپی کارت ملی در صورتیکه متقاضی، شخص حقیقی باشد

پروانه بهره برداری و یا مجوز تولید از وزارت صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، وزارتخانه ها و سایر مراجع ذیصلاح کپی

برابر اصل شده یا ارائه اصل و کپی آن

آگهی ثبت نام یا علامت تجارتی معتبر در روزنامه رسمی کپی برابر اصل شده یا ارائه اصل و کپی آن

ایران کد معتبر فرآورده

فرم تکمیل شده پرسشنامه اطلاعات فنی

-9 فهرست تجهیزات آزمایشگاهی موجود در واحد تولیدی به همراه گواهی کالیبراسیون معتبردر صورت عدم تکمیل تجهیزات

لازم، ارائه قرارداد با آزمایشگاه مورد تایید اداره کل، جهت انجام بخشی از آزمون ها

لیبل یا نشانه گذاری محصول بصورت رنگی تایید شده توسط مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی و کارشناس اداره کل

نتیجه آزمون انجام و تایید شده توسط مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی )آزمون های داخلی

نتیجه آزمون قبولی  معتبر( نمونه حاصل از تولید آزمایشی )اعتبار نتیجه آزمون پس از تاریخ صدور توسط آزمایشگاه،

تنها به مدت 98 روز می باشد.

گواهی 4 ساعت آموزش مدیرعامل شرکت دوره آشنایی با قوانین ومقررات موسسه استاندارد به سایت اداره کل، بخش –

تقویم آموزشی مراجعه گردد.

گواهی طی 21 ساعت آموزش توسط مدیر/ مدیران کنترل کیفیت واحد تولیدی، از واحد آموزش اداره کل

 

ارائه شناسه ملی )طی نامه رسمی از سوی شرکت( و یا پرینت اخذ شده از سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت

دریافت شناسه ملی مخصوص اشخاص حقوقی و کد ملی جهت اشخاص حقیقی

فایل تکمیل شده علامت های تجاری ثبت شده.

 

مدارک لازم جهت تمدید پروانه استاندارد

درخواست کتبی شرکت جهت تمدید پروانه که به ثبت دبیرخانه رسیده باشد.  از طریق اتوماسیون اداری

 

یک نسخه از آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات کپی برابر اصل شده یا ارائه اصل و کپی در صورتیکه

متقاضی، شخص حقوقی باشد و یا ارائه کپی کارت ملی در صورتیکه متقاضی، شخص حقیقی باشد

 

پروانه بهره برداری و یا مجوز تولید از وزارت صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، وزارتخانه ها و سایر مراجع ذیصلاح کپی

برابر اصل شده یا ارائه اصل و کپی آن

آگهی ثبت نام یا علامت تجارتی معتبر در روزنامه رسمی کپی برابر اصل شده یا ارائه اصل و کپی آن

لیبل یا نشانه گذاری محصول بصورت رنگی( تایید شده توسط مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی و کارشناس اداره کل

مدارک ایران کد معتبر فرآورده. )نامه اعتبار + بارکد

ارائه شناسه ملی طی نامه رسمی از سوی شرکت و یا پرینت اخذ شده از سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت

دریافت شناسه ملی مخصوص اشخاص حقوقی و کد ملی جهت اشخاص حقیقی

فهرست تجهیزات آزمایشگاهی موجود در واحد تولیدی به همراه گواهی کالیبراسیون معتبر )در صورت نداشتن تجهیزات لازم،

ارائه قرارداد با آزمایشگاه مورد تایید اداره کل، جهت انجام بخشی از آزمون ها

گواهی تایید صلاحیت مدیر/ مدیران کنترل کیفیت واحد تولیدی

گواهی طی 21 ساعت آموزش توسط هریک از مدیر/ مدیران کنترل کیفیت واحد تولیدی، از واحد آموزش اداره کل.

گواهی 4 ساعت آموزش مدیرعامل شرکت دوره آشنایی با قوانین ومقررات موسسه استاندارد به سایت اداره کل، بخش –

تقویم آموزشی مراجعه گردد.

فرم تکمیل و تایید شده در خصوص وضعیت آموزشی مدیر کنترل کیفیت و مدیر عامل توسط واحد تایید صلاحیت و سیستم

های مدیریت کیفیت فرم شماره 4

فرم تکمیل شده مشخصات تعداد کارکنان جهت ارائه به امور مالی اداره کل )فرم شماره 2

تصویر فیش های تسویه حساب مورد تایید امور مالی اداره کل

فرم تکمیل و تایید شده، اتصال واحد تولیدی به اتوماسیون اداری اداره کل و سامانه نظارت بر اجرای استاندارد سیناتوسط

واحد فناوری اطلاعات  IT فرم شماره 3

قرارداد استاندارد تشویقی تکمیل شده توسط واحد تولیدی با هماهنگی کارشناس مربوطه( طی 2 نسخه، )در خصوص

واحدهای تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

فایل تکمیل شده علامت های تجاری ثبت شده معتبر

اصل آخرین پروانه کاربرد علامت استاندارد واحد تولیدی

 

 

 علایم استاندارد و کاربردهای آن

 

علامت اصلی و کامل استاندارد ایران برای کالاهایی است که ویژگی های آن ها از هر حیث با استاندارد ملی ایران مطابقت دارند، همچنین این علامت بر روی گواهینامه ها، اوراق و بسته بندی کالاهای استاندارد شده و مصنوعات مختلف نیز به کار برده می شود.

 

استاندارد اروپا

 

 استاندارد اروپا

 

برای استاندارد سازی محصولات تجاری اروپایی، محصولات مذکور بایستی از کانال استاندارد اروپا (Communaute Europeenne) CE بگذارند. به عبارت ساده‌تر نشان CE گویای مطابقت محصول با مقررات جامعه اروپا درخصوص ایمنی، سلامت و حفاظت مصرف‌کننده و محیط ‌زیست است در واقع با عبور محصول از این فیلتر، نشان می دهد که این محصول در ردیف محصولات با کیفیت و سالم و مضر نبودن برای جسم انسان و طبیعت قرار گفته است. هدف اصلی استاندارد، مطابقت محصول با الزامات اساسی مقررات جامعه اروپاست و اجازه می‌دهد که محصولات به‌طور آزاد در بازار اتحادیه اروپا عرضه شوند.  

 

استاندارد بین المللی

 

 ایزو

 

ایزو مخفف سازمان بین المللی استاندارد است (International Standard Organization). موسسه بین المللی استانداردسازی (ایزو) یک فدراسیون بین المللی متشکل از نهادهای ملی استاندارد است. تعداد این نهادها بیش از 140 نهاد است که هر یک از آن ها متعلق به یک کشور هستند. ایزو یک سازمان غیردولتی (NGO) است که در سال1947 میلادی  تاسیس شد. وظیفه ایزو ارتقای توسعه استانداردسازی و فعالیت های مربوط به آن در دنیاست.

 تمامی این امور برای ایجاد تسهیلات در زمینه صادرات و واردات کالاها، فن آوری ها و خدمات است. مجموع فعالیت های ایزو قراردادهای بین المللی است که به عنوان استانداردهای بین المللی انتشار پیدا می کند. جالب است بدانید سیستم های مدیریتی ایزو از طریق بیش از 430 هزار سازمان در 158 کشور به اجرا درمی آید. حدود 300 استاندارد ایزو به صورت عمومی در دسترس هستند. به عنوان مثال استاندارد ایزو 14001 استانداردی مربوط به مدیریت محیطی است.

 

استاندارد تی یو وی آلمان

 

 استاندارد TUV (آلمان)

 

یکی از معتبرترین استانداردهای دنیا متعلق به سازمانی است در آلمان که روی سلامتی کالاهای صنعتی ارایه شده از جانب شرکت های مختلف نظارت دارد تا استانداردهای ارایه شده برای سلامت انسان و محیط زیست را تامین کند.

این سازمان به عنوان یک مشاور مستقل بر سلامت کارکرد کالاها یا محصولاتی مانند محصولات کشاورزی، دودزایی وسایل نقلیه، استاندارد ساخت موتور خودروهای سنگین و سبک و تاسیسات انرژی را نظارت دارد.

 

استاندارد آلمان دین

 

استاندارد DIN آلمان


مؤسسه استاندارد آلمان (به آلمانی: Deutsches Institut für Normung) به اختصار دی‌آی‌اِن (در فارسی محاوره دین)، نام یک سازمان ملی آلمانی استاندارد DINاست که در راستای استانداردسازی فعالیت دارد و عضو سازمان بین‌المللی استانداردسازی از طرف آن کشور است.


این موسسه استاندارد قدیمی از سال ۱۹۱۷ آغاز به کار کرده‌است و استانداردهای آن امروزه در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و با بیش از ۳۰٬۰۰۰ عنوان استاندارد تقریباً تمامی جوانب تکنولوژی را در بر می‌گیرد.
استانداردDIN آلمان جزو استانداردهای سخت گیرانه در دنیا می‌باشد که اکثر تولید کنندگان بزرگ دنیا از این استاندارد برای تولید محصولات خود استفاده می‌نمایند.

 

استاندارد کشورهای اسلامی

 

 استاندارد حلال (کشورهای اسلامی)

 

این استاندارد مختص کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان است. از نام این استاندارد مشخص است که بیشترین کاربرد آن برای موادغذایی است و نشان می دهد که مسلمانان می توانند ماده غذایی را که از چنین استانداردی برخودار است، مصرف کنند. در سال 2004 استاندارد غذای حلال تدوین و در سال 2006 بنگاه توسعه صنعت حلال (HDC) برای هماهنگی و یکپارچه شدن توسعه صنعت حلال مالزی تأسیس شد.

البته در کشورهای اسلامی به دلیل آن که اکثریت جمعیت را مسلمانان تشکیل می دهند، طبیعی است که این محصولات غذایی بر طبق شریعت اسلامی حلال باشند، اما برای بسیاری از مسلمانان ساکن کشورهای غیرمسلمان داشتن چنین استانداردی بر روی موادغذایی لازم است.

باید به این نکته مهم توجه داشت که بر اساس چارچوب های وضع شده غذای حلال نه تنها باید از هرگونه ترکیب حرام بلکه از هر ناپاکی عاری باشد. در نتیجه این موضوع می تواند فراتر از خط تولید بلکه تا مرحله بسته بندی و انبار و... هم  پیش برود.

 

 

نظرات ( 3 )

 1. avatar
  1
  ناصر فلاحت   در تاریخ : 28 مهر 1399 13:32  
  سلام ممنون از اطلاع رسانی شما
 2. avatar
  1
  ملکی   در تاریخ : 15 شهریور 1400 11:26  
  جسارتا محصولی که استاندارد ندارد صرفا می‌تواند عکس آن را بر روی بسته بندی بدون شماره استاندارد چاپ کند؟ و چیزی به اسم مهر استاندارد به جای آرم استاندارد داریم؟ 
  1. avatar
   1
   آفلاین  modiriat   در تاریخ : 15 شهریور 1400 12:15  
   سلام
   به جهت اینکه امکان برداشت اشتباه از سوی خریدار شود همچین چیزی قانونی نیست ؛ صرفا اگر محصول شما نشان استاندارد را دریافت کرده باشد امکان چاپ بر روی محصول را دارید و چیزی به عنوان مهر استاندارد وجود ندارد .

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به مشاوره ثبت می باشد .
انصراف
موبایل
تماس
واتس آپ
آندیالند | کاشت مو | مزوتراپی | صندلی پلاستیکی