ثبت ارشیا

تمدید کارت بازرگانی شرکت

مشاوره ثبت شرکت 4 اسفند 1397, 12:17 مقالات

تمدید کارت بازرگانی

 

تمدید کارت بازرگانی

 

تمدید کارت بازرگانی چیست ؟ کارت بازرگانی کارتی است که به وسیله آن امکان صادرات و واردات را می توانیم داشته باشیم . در کارت بازرگانی امکان نقل و انتقال به هیچ عنوان وجود ندارد و انجام این کار خلاف مقررات است . کارت بازرگانی بدون هیچ محدودیتی در کلیه مشاغل و همینطور کلیه شرکتهای مسئولیت محدود ، شرکت تعاونی ، سهامی خاص قابل تمدید است و کارت به نام شخص یا شرکت متقاضی صادر می گیرد و مسئولیت اموری که توسط آن انجام میگیرد متوجه صاحب کارت است . ثبت یا تمدید کارت بازرگانی زمانی صورت میگیرد که کلیه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی بررسی و تایید گردد . تمدید کارتهای بازرگانی که در حال حاضر صادر می گردد هوشمند است .

کارت بازرگانی به صورت یکپارچه می باشد سامانه یکپارچه تمدید کارت بازرگانی هوشمند به ما این امکان را می دهد که در سامانه کارت بازرگانی ثبت نام نماییم . از جمله مزایای کارت بازرگانی می توان به یکپارچه و هوشمند بودن آن اشاره کرد و این مورد که به سهولت قابل پیگیری می باشد و با توجه به این که امور تمدید غیر حضوری است باعث سهولت در زمان می گردد. تمدید بازرگانی به صورت آنلاین است شراط تمدید کارت بازرگانی به این ترتیب است که درخواست به صورت اینترنتی ثبت می گردد. برای تمدید کارت بازرگانی ابتدا باید مدارک مورد نظر را آماده نماییم . راهنمای تمدید کارت بازرگانی و آموزش تصویری تمدید کارت بازرگانی و همینطور نحوه استفاده از کارت بازرگانی باعث آشنایی بهتر ما با آن می گردد.

یکی از مسئولیت های مهم دارندگان کارت بازرگانی این است که کارت بازرگانی خود را در اختیار هیچ شخص یا شرکتی قرار ندهند . اگر تصویر کارت ملی را رویت کرده باشید می توانید ببینید که اطلاعات متقاضی به طور کامل بر روی آن درج گردیده است. لیست کارتهای بازرگانی نشان می دهد که تقاضا برای کارت بازرگانی از مشاغل مختلف است . مرجع تمدید کارت بازرگانی اتاق بازرگانی در تهران ، و اتاق بازرگانی استانها و شهرستانها می باشد . آدرس اتاق بازرگانی تهران و اتاق بازرگانی شهرستانها و اتاق بازرگانی استانها در سامانه مشخص می باشد .لازم به ذکر است بسته به نوع کارتهای بازرگانی زمان تمدید کارتهای بازرگانی یک سال بعد از صدور یا 5 سال بعد از صدور است

 

مدارک تمدید کارت بازرگانی

 

مدارک لازم جهت تمدید کارت بازرگانی

 

تمدید کارت بازرگانی حقیقی (( شخصی ))

 

1-اصل گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری

2-مدارک شناسایی و کارت ملی متقاضی دو سری برابر اصل شده در دفتر اسناد رسمی

3-دو قطعه عکس جدید ( تمام رخ – ساده – رنگی و با پشت زمینه سفید )

4- کپی برابر اصل مدرک تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم )- مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد

5- کپی برابر اصل کارات پایان  خدمت برای آقایان

6-داشتن حداقل سند 23 سال تمام

7-اصل گواهی بانکی مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و مهر و امضا ی رییس شعبه

در شهرستانها حساب جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی فرم ها باشد مورد قبول است

8-ارائه یکی از مدارک زیر الزامی استاصل سند مالکیت 4 دانگ به نام متقاضی و آدرس متقاضی

اصل اجاره نامه محضری معتبر نام متقاضی و آدرس متقاضی

اصل اجاره نامه هلوگرام دار دارای کد رهگیری به نام متقاضی و آدرس متقاضی

9- مدرک تولیدی از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی یا مجوز و یا جواز کسب

10-ارائه کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه کد اقتصادی مبنی بر ارائه کد اقتصادی

11-پلمپ دفاتر شخصی

 

تمدید کارت بازرگانی حقوقی (( شرکتی))

 

1-اصل گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری

2- مدارک شرکت اساسنامه و شرکتنامه و تقاضا نامه و صورتجلسات و کلیه مدارک تاسیس شرکت برابر اصل شده در دفتر اسناد رسمی

3-مدارک شناسایی و کارت ملی مدیر عامل  دو سری برابر اصل شده در دفتر اسناد رسمی

4-دو قطعه عکس جدید ( تمام رخ – ساده – رنگی و با پشت زمینه سفید )

5- اصل و برابر اصل مدرک تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم )- مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد

6- اصل و کپی برابر اصل کارت پایان  خدمت برای آقایان

7-داشتن حداقل سن 23 سال تمام

8-اصل گواهی بانکی مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی با مهر و امضا ی رییس شعبه – داشتن گردش حساب بالای شرکت

در شهرستانها حساب جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی فرم ها باشد مورد قبول است

9-ارائه یکی از مدارک زیر الزامی است

اصل سند مالکیت 4 دانگ به نام متقاضی و آدرس متقاضی

اصل اجاره نامه محضری معتبر نام متقاضی و آدرس متقاضی

اصل اجاره نامه هلوگرام دار دارای کد رهگیری به نام متقاضی و آدرس متقاضی

10- مدرک تولیدی از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی

11-ارائه کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه کد اقتصادی مبنی بر ارائه کد اقتصادی

12-پلمپ دفاتر شرکت

 

شرایط تمدید کارت بازرگانی

 

شرایط تمدید کارت بازرگانی

 

کارمندان دولت نمی توانند کارت بازرگانی دریافت کنند.

ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است .

برای هر واحد ملکی فقط یک کارت صادر می گردد.

حضور متقاضی در کلاسها بر حسب مدرک تحصیلی پس از مراجعه به اتاق الزامی است .

کلیه مدارک در اتاق بازرگانی هر شهر  برابر اصل می گردد.

امور وارداتی به طور کامل ذکر گردد

 

انواع تمدید کارت بازرگانی

 

انواع تمدید کارت بازرگانی

کارت بازرگانی بنا به نوع آن یک ساله و 5 ساله صادر می گردد . انواع  تمدید کارت بازرگانی شامل موارد زیر است :

تمدید کارت بازرگانی تولیدی

تمدید کارت بازرگانی بازرگانی

تمدید کارت بازرگانی خدماتی

که مهلت هر کارت با توجه به توع آن تعیین می گردد.

 

زمان تمدید کارت بازرگانی

 

مدت زمان تمدید کارت بازرگانی

 

با توجه به وجود مراحل مختلف در تمدید کارت و زمان جهت تایید مدارک و بررسی ها و همچنین شرکت در کلاسهای آموزشی زمان تمدید کارت بعضا از 1 ماه تا 3 ماه به طول می انجامد .

 

هزینه تمدید کارت بازرگانی

 

هزینه تمدید کارت بازرگانی

 

کارت بازرگانی پس از اتمام مراحل  و قبل از تمدید پیشنویس کارت بازرگانی واریزی هایی نیز دارد که باید پرداخت گردد . این واریزی ها شامل هزینه تمدید کارت و هزینه حق تمبر کارت بازرگانی می باشد که باید پرداخت گردد و فیش ها در سامانه بارگذاری گردد.

 

نحوه تمدید کارت بازرگانی

 

نحوه تمدید کارت بازرگانی

 

شیوه تمدید کارت بازرگانی و مراحل کارت بازرگانی از تکمیل مدارک آغاز می گردد. باید در ابتدا نوع کارت بازرگانی خود را انتخاب نماییم که می خواهیم کارت بنام شخص صادر گردد و یا به نام شرکت . سپس معرفی نامه تمدید کارت بازرگانی تکمیل می گردد و مشخصات بر طبق مدارک شرکت و شخص تکمیل می گردد. سپس سامانه بر حسب اطلاعات اشخاص یا شرکتها فرم های زیر را صادر می نماید .

فرم الف کارت بازرگانی که مربوط به تایید صحت امضا می باشد

فرم دال کارت بازرگانی که مربوط به تایید حساب بانکی توسط بانک می باشد

فرم مبارزه با پولشویی کارت بازرگانی که باید توسط متقاضی تایید گردد می باشد

فرم تمدید مفاصا از بیمه که شرکت یا شخص دارای بدهی به اداره بیمه نمی باشد

فرم معرفی نامه تمدید سو پیشینه که شخص آران ارایه می دهد و بر حسب آن اقدام به تمدید گواهی عدم سو پیشینه می نماید

و سپس پس از انجام به اتاق تحویل و سپس تایید ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت انجام میگردد و در صورتی که اطلاعات تایید گردد باید نوبت تمدید شرکت در کلاسهای آموزشی انجام گردد که این کلاسها بر حسب مدرک تحصیلی تعیین می گردد که اشخاص باید در آن شرکت کنند. سپس در نهایت پس از بازدید محل و تایید محل مورد نظر پرونده جهت پیشنویس صادر می گردد و در پایان کارت بازرگانی جهت تایید صحت آدرس ارائه شده توسط متقاضی به آدرس اعلامص ارسال می گردد.

 

تمدید تمدید کارت بازرگانی

 

تمدید کارت بازرگانی برای اتباع بیگانه و افراد خارجی

 

اتباع بیگانه و اتباع خارجی نیز می توانند کارت بازرگانی دریافت کنند شرایط تمدید کارت بازرگانی برای اتباع خارجی مانند موارد ذکر شده می باشد اما باید مدارک تحصیلی تایید گردد و همچنین دارای کارت کار در برخی موارد باشند که نشان دهنده اشتغال اتباع باشد . افراد خارجی در ایران نیز می توانند کارت بازرگانی بگیرند کارت بازرگانی برای اتباع نیز هم می تواند به صورت شخصی یا حقیقی برای شخص خارجی یا اتباع بیگانه صادر گردد و هم به صورت حقوقی برای شرکتهای ثبت شرکت شده در ایران که آنها از اعضای آن می باشند  صادر می گردد . یعنی تمدید کارت بازرگانی برای سهامداران خارجی یا بیگانه و تمدید کارت بازرگانی برای اعضای هیأت مدیره خارجی و اتباع بیگانه انجام می پذیرد این افراد هم به صورت شخصی و هم از طریق ثبت شرکت می توانند کارت بازرگانی درخواست یا تمدید نمایند

 

دفتر ثبت تجاری کارت بازرگانی

اظهارنامه دفتر ثبت تجاری تمدید کارت بازرگانی

 

برای تمدید کارت بازرگانی نیز باید اظهارنامه دفتر ثبت تجاری کارت بازرکانی یا اظهارنامه کارت بازرگانی دریافت نماییم به این صورت که باید اطلاعات صاحب کارت درج گردد و سپس شماره پلمپ دفاتر کل و روزنامه تمدید شده سال مالی جاری در آن درج شود و مواردی چون سرمایه ثبت شده شرکت و طبقاتی که برای آن قصد گرفتن کارت بازرگانی داریم نیز نوشته شود در استان تهران و برخی استانها از طریق سامانه انجام و توسط اداره ثبت باید تایید گردد ولی در برخی شهرستانها اوراق اظهانامه باید تکمیل و پس از مهر و امضا به اداره ثبت شرکتهای شهر مربوطه ارایه گرد تا تایید شود. نمونه اظهارنامه کارت بازرگانی و نمونه تکمیل شده اظهارنامه کارت بازرگانی می تواند باعث صحیح نوشتن اوراق گردد بنابراین مشاوره ثبت اظهارنامه کارت بازرگانی نیاز است .

 

 

 

 

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به مشاوره ثبت می باشد .
انصراف
موبایل
تماس
واتس آپ
آندیالند | کاشت مو | مزوتراپی | صندلی پلاستیکی