ثبت ارشیا

تمدید برند

مشاوره ثبت شرکت 26 بهمن 1397, 16:05 مقالات

تمدید برند

 

تمدید برند

 

برند به این معنی است که توسط اسم یا طرحی بتوانیم محصول خود را به عموم اشخاص و شرکتها اعلام نماییم  علت اینکه باید یک برند تمدید گردد این است که از طرح یا لوگو یا علامت تجاری و طرح ما توسط اداره مالکیت صنعتی از بابت طرح و طبقه بندی و همین طور نام انتخاب شده استعلام می گردد. تمدید علامت تجاری در کشورمان ایران فقط در تهران صورت می پذیرد . کلیه هموطنان عزیز  در کلیه شهرها باید برند خود در تهران تمدید نمایند.

تمدید لوگو مربوط به حرفه یا مشاغل خاصی نیست و اشخاص با هر نوع شغل و کسب و کار می توانند نسبت به تمدید لوگو اقدام نمایند. تمدید برند در سامانه اداره مالکیت معنوی قابل انجام می باشد جهت انجام صحیح روند تمدید بهتر است از آموزش تصویری تمدید برند ، آموزش تصویری تمدید لوگو و آموزش تصویری تمدیر علامت تجاری استفاده نماییم . آموزش تمدید برند قبل از ثبت کمک بیشتری به متقاضیان می نماید . آموزش گام به گام تمدید برند باید دقیقا با توجه به مراحل سامانه تمدید برند تدوین گردیده باشد . شرکتها پس از انجام ثبت شرکت می توانند جهت تمدید برند اقدام نمایند.

 

انواع روشهای تمدید برند

 

انواع روشهای تمدید برند

 

ازجمله روشهای تمدید برند می توان به روشهای زیر اشاره گرد روشهای تمدید لوگو باید در ابتدای ثبت نام توسط متقاضی مشخص گردد که هدف او تمدید کدام یک از روشهای علامت تجاری می باشد. تمدید برند به دو صورت انجام میگیرد:

تمدید برند به صورت حقیقی ( شخصی ) : در این روش شخص به تنهایی می تواند برند را به نام خود تمدید کند و از آن استفاده نماید حتی اشخاص می توانند در تمدید برند شریک یا شریکانی داشته باشند

تمدید برند به صورت حقوقی ( شرکتی ) : در این روش شررکت صاحب برند تمدید شده است و کل شرکا نیز صاحبان برند شناخته می شوند برای تمدید علامت تجاری بنام شرکت باید مدیر عامل جهت انجام مراحل قانونی به عنوان نماینده معرفی گردد

 

استعلام تمدید برند قبل از ثبت

 

استعلام تمدید برند قبل از ثبت

 

ما می توانیم از اسامی مختلفی به عنوان تمدید برند استفاده کنیم اما این اسامی و طراحی علامت یا طراحی برند باید دارای خصوصیات خاصی باشند این خصوصیات باید قبل از تمدید استعلام گردد و رعایت شود . از طریق سایت تمدید برند یا سامانه استعلام برند می توانیم کمک بگیریم . برخی از این ویژگی ها را عنوان می کنیم

اسامی انتخابی نباید عام باشند و صرفا سامی خاص مناسب تر است

اسامی نباید داری واژه بیگانه یا ترکیبات بیگانه باشد

اسامی معنی دار و در لغت نامه ها دارای مفهوم باشد

می توانیم در برند خود از طرح به تنهایی یا نوشته به تنهایی و یا ترکیب از هر دو استفاده کنیم

اگر از اسامی لاتین در اسم یا طراحی قصد استفاده داریم باید حتما شرکت یا اشخاص ارای کارت بازرگانی باشند

اسمی میتواند تک سیلابی یا دو سیلابی یا سه سیلابی و یا بیشتر باشد در مورد شرکتها در برخی موارد اسم ثبت شده شرکت مد نظر است

 

اظهارنامه تمدید برند

 

اظهارنامه تمدید برند

نمونه اظهارنامه تمدید علامت تجاری را بهتر است قبل از ثبت رویت کنیم اظهارنامه تمدید لوگو در واقع اولین مرحله تمدید برند است که باید به طور دقیق و صحیح و با توجه به برند در نظر گرفته تکمیل گردد در اظهارنامه تمدید برند باید توجه نماییم که اطلاعات به درستی وارد گردد و امکان ویرایش وجود ندارد . پیگیری اظهارنامه پس از آن از طریق صفحه شخصی اشخاص یا شرکتها قابل رهگیری است و از طریق نحوه استعلام خلاصه پرونده می توانیم اطلاع کامل کسب کنیم

 

استعلام تمدید برند

 

استعلام برندهای ثبت شده

 

استعلام رایگان تمدید برند به این معنی است که طرح یا اسم در نظر گرفته شده را در میان موارد ثبت شده استعلام کنیم تا تشابهی با موارد ثبت شده در طبقه مورد نظر ما نداشته باشد. این استعلام از نظر طراحی نیز باید صورت گیردتا تشابهی با طرحهای ثبت شده وجود نداشته باشد . استعلام تمدید برند علامت تجاری  کاملا رایگان است.

 

مدارک تمدید برند

 

مدارک لازم جهت تمدید برند

 

حقیقی ( به نام شخص برند ثبت شود ):

کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت متقاضی یک سری برابر اصل شده در دفترخانه اسناد رسمی

 ارائه فایل طرح

ارائه مجوز یا جواز کسب در خصوص طبقه مورد نظر

اطلاعات آدرس و کد پستی و تلفن همراه متقاضی

اخذ گواهی امضا از دفتر اسناد رسمی پس از تکمیل مرحله اول سامانه

 

حقوقی( به نام شرکت برند ثبت شود ) :

کپی مدارک شرکتی شاما صورتجلسه تاسیس ، اساسنامه ، ظرکتنامه ، تقاضا نامه ، اظهارنامه ، صورتجلسه هیأت مدیره زمان تاسیس و آگهی ثبتی تاسیس ثبت شرکت به همراه روزنامه ، آگهی های ثبتی تغییرات و به همراه روزنامه تغییرات برابر اصل شده در دفترخانه اسناد رسمی

 کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت مدیر عامل برابر اصل شده در دفترخانه اسناد رسمی

ارایه فایل طراحی شده

ارائه مجوز یا جواز کسب در خصوص طبقه مورد نظر

اطلاعات آدرس و کد پستی و تلفن همراه مدیر عامل

اخذ گواهی امضا از دفتر اسناد رسمی پس از تکمیل مرحله اول سامانه هم جهت صاحبان امضا و هم جهت شرکت

 

هزینه تمدید برند

 

هزینه تمدید برند

 

این هزینه در بر گیرنده هزینه اظهارنامه ، هزینه روزنامه رسمی برند نوبت اول ، هزینه روزنامه رسمی برند نوبت دوم ، حق التمدید برند و در نهایت صدور سند می باشد

 

زمان تمدید برند

 

زمان تمدید برند

 

با توجه به اینکه تمدید علامت تجاری فقط در تهران صورت  می پذیرد و حجم افراد یا شرکتها زیاد است لذا زمان متغیرر و معمولا تا پایان پروسه و در واقع تمدید سند حدود 3 ماه می باشد.

 

روند تمدید برند

 

روند تمدید برند

 

اطلاعات طرح  شما در اداره مالکیت های صنعتی پذیرش اولیه می گردد سپس  اظهارنامه تمدید برند ارائه می گردد و شما در نوبت دهی کارشناس قرار می گیرید. کارشناس پس از بررسی پرونده شما را به رییس اداره ارجاع می دهد یک ماه هم پرونده نزد رییس می ماند پس از بررسی رییس سه  حالت ارائه می گردد

الف) طرح مشکلی ندارد و ارائه می شود برای اولین روزنامه که 30 روز فاصله می خورد و پس از آن اگر کسی اعتزاض نکند روزنامه دوم چاپ می شود و سند طرح صادر می گردد

ب ) اسم فوق تشابه دارد با موارد ثبت شده و این برند قابلیت ثبت ندارد و شما می تانید با اسم جدید مراحل را طی کنید

 

مدت اعتبار تمدید برند

 

مدت اعتبار برند ثبت شده

 

مدت اعتبار برندهای ثبت شده 10 سال است اعتیار لوگوی ثبت شده پس از گذشت 10 سال به پایان می رسد استفاده از برند بعد از اتمام مدت قانون علامت تجاری ثبت شده فاقد اعتبار است

 

انواع تغییرات تمدید برند

 

انواع تغییرات در تمدید برند

 

در تمدید علامت تجاری اغلب نیاز به انجام برخی تغییرات می باشد این تغییرات در تمدید لوگو باید به ثبت برسد و در سند اضافه یا قید گردد. در تغییرات در تمدید لوگو متقاضیان زیادی دارد این تغییرات به شرح ذیل است:

ثبت انواع درخواست رفع نقص تمدید برند یا علامت تجاری

ثبت اضافه کالا در برند یا علامت تجاری تمدید شده

رفع نقص اضافه کالای برند یا علامت تجاری تمدید شده

انتقال برند یا علامت تجاری تمدید شده

تمدید برند  یا علامت تجاری

 

اعتراض تمدید برند

 

نحوه اعتراض به برند تمدید شده

 

برخی مواقع مشاهده میشود که افرای از برند تمدید شده یا علامت تجاری تمدید شده اشخاص یا شرکتها سو استفاده کرده و سریعتر از شخص یا شرکت اصلی که با آن شناخته شده نسبت به تمدید آن برند اقدام می نمایند در اینصورت شخص اصلی با ارایه مستندات می تواند در فاصله 30 روزه روزنامه رسمی اول تا روزنامه رسمی دوم نسبت به طرح به همراه مستندات اعتراض نماید که پس از بررسی نتیجه صادر و اعتراض یا مورد قبول واقع می شود یا رد می گردد.

 

 تمدید برند در کلیه مشاغل

 

مشاغلی که می توانند برند تمدید کنند

کلیه مشاغل اجازه تمدید برند را دارند و هیچ محدودیتی در مورد مشاغل وجود ندارد که می تواند شامل تمدید برند امور خدماتی ، تمدید برند امور صنعتی ، تمدید برند مواد غذایی ، تمدید برند مهندسی ، تمدید برند امور آموزشی ، تمدید برند خیریه ، تمدید برند کشاورزی ، تمدید برند تولیدی ، تمدید برند بازرگانی ، تمدید برند تجاری ، تمدید برند دامداری و دامپروری ، تمدید برند پزشکی و تجهیزات پزشکی ، تمدید برند صنایع دستی ، تمدید برند تجهیزات اداری ، تمدید برند فروشگاهها و سایر مشاغل می باشد.

 

 

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به مشاوره ثبت می باشد .
انصراف
موبایل
تماس
واتس آپ
آندیالند | کاشت مو | مزوتراپی | صندلی پلاستیکی