ثبت ارشیا

ثبت برند

مشاوره ثبت شرکت 18 بهمن 1397, 23:30 مقالات

ثبت برند

 

ثبت برند

 

برند به این معنی است که توسط اسم یا طرحی بتوانیم محصول خود را به عموم اشخاص و شرکتها اعلام نماییم  علت اینکه باید یک برند ثبت گردد این است که از طرح یا لوگو یا علامت تجاری ما سو استفاده نگردد طرح ما توسط اداره مالکیت صنعتی از بابت طرح و طبقه بندی و همین طور نام انتخاب شده استعلام می گردد. ثبت علامت تجاری در کشورمان ایران فقط در تهران صورت می پذیرد . کلیه هموطنان عزیز  در کلیه شهرها باید برند خود در تهران ثبت نمایند.

ثبت لوگو مربوط به حرفه یا مشاغل خاصی نیست و اشخاص با هر نوع شغل و کسب و کار می توانند نسبت به ثبت لوگو اقدام نمایند. ثبت برند در سامانه اداره مالکیت معنوی قابل انجام می باشد جهت انجام صحیح روند ثبت بهتر است از آموزش تصویری ثبت برند ، آموزش تصویری ثبت لوگو و آموزش تصویری ثبت علامت تجاری استفاده نماییم . آموزش برند قبل از ثبت کمک بیشتری به متقاضیان می نماید . آموزش گام به گام ثبت برند باید دقیقا با توجه به مراحل سامانه ثبت برند تدوین گردیده باشد . شرکتها پس از انجام ثبت شرکت می توانند جهت ثبت برند اقدام نمایند.

 

روشهای ثبت برند

 

انواع روشهای ثبت برند

 

ازجمله روشهای ثبت برند می توان به روشهای زیر اشاره گرد روشهای ثبت لوگو باید در ابتدای ثبت نام توسط متقاضی مشخص گردد که هدف او ثبت کدام یک از روشهای ثبت علامت تجاری می باشد. ثبت برند به دو صورت انجام میگیرد:

ثبت برند به صورت حقیقی ( شخصی ) : در این روش شخص به تنهایی می تواند برند را به نام خود ثبت کند و از آن استفاده نماید حتی اشخاص می توانند در ثبت برند شریک یا شریکانی داشته باشند

ثبت برند به صورت حقوقی ( شرکتی ) : در این روش شررکت صاحب برند است و کل شرکا نیز صاحبان برند شناخته می شوند برای ثبت علامت تجاری بنام شرکت باید مدیر عامل جهت انجام مراحل قانونی به عنوان نماینده معرفی گردد

 

استعلام برند قبل از ثبت

 

استعلام برند قبل از ثبت

 

ما می توانیم از اسامی مختلفی به عنوان برند استفاده کنیم اما این اسامی و طراحی علامت یا طراحی برند باید دارای خصوصیات خاصی باشند این خصوصیات باید قبل از ثبت استعلام گردد و رعایت شود . از طریق سایت ثبت برند یا سامانه استعلام برند می توانیم کمک بگیریم . برخی از این ویژگی ها را عنوان می کنیم

اسامی انتخابی نباید عام باشند و صرفا سامی خاص مناسب تر است

اسامی نباید داری واژه بیگانه یا ترکیبات بیگانه باشد

اسامی معنی دار و در لغت نامه ها دارای مفهوم باشد

می توانیم در برند خود از طرح به تنهایی یا نوشته به تنهایی و یا ترکیب از هر دو استفاده کنیم

اگر از اسامی لاتین در اسم یا طراحی قصد استفاده داریم باید حتما شرکت یا اشخاص ارای کارت بازرگانی باشند

اسمی میتواند تک سیلابی یا دو سیلابی یا سه سیلابی و یا بیشتر باشد در مورد شرکتها در برخی موارد اسم ثبت شده شرکت مد نظر است

 

اظهارنامه ثبت برند

 

اظهارنامه ثبت برند

نمونه اظهارنامه ثبت علامت تجاری را بهتر است قبل از ثبت رویت کنیم اظهارنامه ثبت لوگو در واقع اولین مرحله ثبت برند است که باید به طور دقیق و صحیح و با توجه به برند در نظر گرفته تکمیل گردد در اظهارنامه ثبت برند باید توجه نماییم که اطلاعات به درستی وارد گردد و امکان ویرایش وجود ندارد . پیگیری اظهارنامه پس از آن از طریق صفحه شخصی اشخاص یا شرکتها قابل رهگیری است و از طریق نحوه استعلام خلاصه پرونده می توانیم اطلاع کامل کسب کنیم

 

استعلام برندهای ثبت شده

 

استعلام برندهای ثبت شده

 

استعلام رایگان برند به این معنی است که طرح یا اسم در نظر گرفته شده را در میان موارد ثبت شده استعلام کنیم تا تشابهی با موارد ثبت شده در طبقه مورد نظر ما نداشته باشد. این استعلام از نظر طراحی نیز باید صورت گیردتا تشابهی با طرحهای ثبت شده وجود نداشته باشد . استعلام علامت تجاری ثبت شده کاملا رایگان است.

 

مدارک لازم برای ثبت برند

 

مدارک لازم جهت ثبت برند

 

حقیقی ( به نام شخص برند ثبت شود ):

کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت متقاضی یک سری برابر اصل شده در دفترخانه اسناد رسمی

 ارائه فایل طرح

ارائه مجوز یا جواز کسب در خصوص طبقه مورد نظر

اطلاعات آدرس و کد پستی و تلفن همراه متقاضی

اخذ گواهی امضا از دفتر اسناد رسمی پس از تکمیل مرحله اول سامانه

 

حقوقی( به نام شرکت برند ثبت شود ) :

کپی مدارک شرکتی شاما صورتجلسه تاسیس ، اساسنامه ، ظرکتنامه ، تقاضا نامه ، اظهارنامه ، صورتجلسه هیأت مدیره زمان تاسیس و آگهی ثبتی تاسیس ثبت شرکت به همراه روزنامه ، آگهی های ثبتی تغییرات و به همراه روزنامه تغییرات برابر اصل شده در دفترخانه اسناد رسمی

 کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت مدیر عامل برابر اصل شده در دفترخانه اسناد رسمی

ارایه فایل طراحی شده

ارائه مجوز یا جواز کسب در خصوص طبقه مورد نظر

اطلاعات آدرس و کد پستی و تلفن همراه مدیر عامل

اخذ گواهی امضا از دفتر اسناد رسمی پس از تکمیل مرحله اول سامانه هم جهت صاحبان امضا و هم جهت شرکت

 

هزینه ثبت برند

 

هزینه ثبت برند

 

این هزینه در بر گیرنده هزینه اظهارنامه ، هزینه روزنامه رسمی برند نوبت اول ، هزینه روزنامه رسمی برند نوبت دوم ، حق الثبت برند و در نهایت صدور سند می باشد

 

زمان ثبت برند

 

زمان ثبت برند

 

با توجه به اینکه ثبت علامت تجاری فقط در تهران صورت  می پذیرد و حجم افراد یا شرکتها زیاد است لذا زمان متغیرر و معمولا تا پایان پروسه و در واقع صدور سند حدود 3 ماه می باشد.

 

روند ثبت برند

 

روند ثبت برند

 

اطلاعات طرح  شما در اداره مالکیت های صنعتی پذیرش اولیه می گردد سپس  اظهارنامه برند ارائه می گردد و شما در نوبت دهی کارشناس قرار می گیرید. کارشناس پس از بررسی پرونده شما را به رییس اداره ارجاع می دهد یک ماه هم پرونده نزد رییس می ماند پس از بررسی رییس سه  حالت ارائه می گردد

الف) طرح مشکلی ندارد و ارائه می شود برای اولین روزنامه که 30 روز فاصله می خورد و پس از آن اگر کسی اعتزاض نکند روزنامه دوم چاپ می شود و سند طرح صادر می گردد

ب ) اسم فوق تشابه دارد با موارد ثبت شده و این برند قابلیت ثبت ندارد و شما می تانید با اسم جدید مراحل را طی کنید

 

مدت اعتبار برند

 

مدت اعتبار برند ثبت شده

 

مدت اعتبار برندهای ثبت شده 10 سال است اعتیار لوگوی ثبت شده پس از گذشت 10 سال به پایان می رسد استفاده از برند بعد از اتمام مدت قانون علامت تجاری ثبت شده فاقد اعتبار است

 

انواع تغییرات برند

 

انواع تغییرات در برند

 

در ثبت علامت تجاری اغلب نیاز به انجام برخی تغییرات می باشد این تغییرات در ثبت لوگو باید به ثبت برسد و در سند اضافه یا قید گردد. در تغییرات در ثبت لوگو متقاضیان زیادی دارد این تغییرات به شرح ذیل است:

ثبت انواع درخواست رفع نقص برند یا علامت تجاری

ثبت اضافه کالا در برند یا علامت تجاری

رفع نقص اضافه کالای برند یا علامت تجاری

انتقال برند یا علامت تجاری

تغییر برند یا علامت تجاری

 

اعتراض نسبت به برند ثبت شده

 

نحوه اعتراض به برند ثبت شده

 

برخی مواقع مشاهده میشود که افرای از برند ثبت شده یا علامت تجاری ثبت شده اشخاص یا شرکتها سو استفاده کرده و سریعتر از شخص یا شرکت اصلی که با آن شناخته شده نسبت به ثبت آن برند اقدام می نمایند در اینصورت شخص اصلی با ارایه مستندات می تواند در فاصله 30 روزه روزنامه رسمی اول تا روزنامه رسمی دوم نسبت به طرح به همراه مستندات اعتراض نماید که پس از بررسی نتیجه صادر و اعتراض یا مورد قبول واقع می شود یا رد می گردد.

 

مشاعل ثبت برند

 

مشاغلی که می توانند برند ثبت کنند

کلیه مشاغل اجازه ثبت برند را دارند و هیچ محدودیتی در مورد مشاغل وجود ندارد که می تواند شامل ثبت برند امور خدماتی ، ثبت برند امور صنعتی ، ثبت برند مواد غذایی ، ثبت برند مهندسی ، ثبت برند امور آموزشی ، ثبت برند خیریه ، ثبت برند کشاورزی ، ثبت برند تولیدی ، ثبت برند بازرگانی ، ثبت برند تجاری ، ثبت برند دامداری و دامپروری ، ثبت برند پزشکی و تجهیزات پزشکی ، ثبت برند صنایع دستی ، ثبت برند تجهیزات اداری ، ثبت برند فروشگاهها و سایر مشاغل می باشد.

 

 

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به مشاوره ثبت می باشد .
انصراف
موبایل
تماس
واتس آپ