دسته بندی ها
ثبت ارشیا

ثبت شرکت مسئولیت محدود در الوان

مشاوره ثبت شرکت 17 بهمن 1396, 16:51 ثبت شرکت در الوان

الوان

ثبت شرکت در الوان

شرکت با مسئولیت محدود در الوان اعتبار کمتری نسبت به سایر شرکتها الوان دارد شرکت مسئولیت محدود دارای قوانین خاصی است که این قوانین باید توسط مدیران شرکتها رعایت گردد. برا ی ما ارزانترین ثبت شرکت و آسانترین ثبت شرکت اولویت دارد برای استفاده از مشاوره ثبت شرکت الوان بهتر است با مشاوران در امور ثبتی مشورت نماییم تا بهترین راه را انتخاب کنیم.

 

ثبت شرکت محدود در الوان


شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در الوان
از قوانین مهم شرکت با مسئولیت محدود در الوان می توانیم به موارد زیر اشاره نماییم:
•  حداقل سرمایه اولیه جهت ثبت شرکت 100,000 تومان می باشد.سرمایه نیز می تواند از این مبلغ بیشتر باشد اما هر مقدار سرمایه بیشتر باشد بر حسب میزان آن باید در اداره ثبت شرکتها مبلغی به عنوان حق الثبت پرداخت نماییم .
•  در زمان تاسیس شرکت با مسئولیت محدود در الوان نیاز به افتتاح حساب در بانک نیست و پس از ثبت شرکت می توانید به همراه مدارک شرکت به بانک مراجعه نموده و افتتاح حساب نمایید .
•  تعداد افراد تشکیل دهنده شرکت با مسئولیت محدود در الوان حداقل دو نفر است اگر این دو نفر دارای رابطه فامیلی باشند مشکلی نیست.
وظایف مدیران شرکت با مسئولیت محدود  الوان
مدیران شرکت با مسئولیت محدود امکان برگزاری مجامع را جهت امور شرکت دارند . این مدیران به مدت نامحدود عضو شرکت هستند مگر اینکه موردی دیگری در اساسنامه پیش بینی گردیده باشد.
مراحل ثبت شرک با مسئولیت محدود در الوان
1-  آماده کردن مدارک اولیه ثبت شرکت
2-  تعیین نام شرکت  
3-  ارائه مدارک به اداره ثبت شرکتها پس از بررسی
4-  صدور آگهی (( در صورتی که اطلاعات به درستی درج گردیده باشد))
5-  اخذ آگهی روزنامه رسمی و واریزی های روزنامه رسمی
6-  ارائه آگهی جهت درج در روزنامه های کثیرالانتشار
7-  اخذ پلمپ دفاتر روزنامه و کل شرکت جهت امور حسابداری

مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود الوان
کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده در دفتر اسناد رسمی
اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از پلیس +10 و یا اداره آگاهی جهت کلیه اعضای شرکت
تعیین نام شرکت با مسئولیت محدود
برای شرکت خود باید بهترین نام را انتخاب نماییم تا نام ما کاملترین نام باشد و در یک نگاه و با استفاده از نام بتوانیم موضوع شرکت را حدس بزنیم . در نام شرکت بهتر است از اسامی معنی دار استفاده گردد و از واژه ها و ترکیبات بیگانه بپرهیزیم.

مدت زمان ثبت شرکت با مسئولیت محدود الوان
زمان ثبت یک شرکت تا پایان کلیه امور ثبتی در تهران 20 روز در شهرستان 15 روز کاری می باشد لازم به ذکر است زمان ذکر شده تا مرحله پایانی ثبت یعنی صدور روزنامه رسمی می باشد.
هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
هزینه ثبت شامل هزینه ارسال مدارک ، تعیین نام ، حق الثبت ، روزنامه رسمی ، روزنامه کثیرالانتشار می باشد که باید پرداخت گردد تا روند ثبت کامل شود.

سامانه ثبت شرکت با مسئولیت محدود الوان
کلیه امور ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سامانه اداره ثبت شرکتها که متعلق به اداره ثبت شرکتها می باشد انجام می گیرد.
آدرس و شماره تماس اداره ثبت شرکتهای
زمانی که شرکت روند ثبت خود را طی می کند با توجه به واحد ثبتی تعیین می گردد.

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود الوان می توانید از مشاوره های ما جهت تصمیم گیری مناسب بهره گیرید .مشاوران ثبت شرکت آماده ارائه کلیه خدمات ثبت شرکت در تهران و شهرستانها می باشند

ثبت شرکت سهامی خاص در الوان

مشاوره ثبت شرکت 6 اسفند 1396, 13:00 ثبت شرکت در الوان

ثبت شرکت خاص در الوان

شرکت سهامی خاص در الوان چیست ؟ شرکت سهامی خاص در الوان دارای اعتبار بیشتری نسبت به سایر شرکتهای دیگر است و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در الوان در سامانه ثبت شرکتهای سهامی خاص در الوان صورت میگیرد که باید کلیه موارد قانونی در آن لحاظ گردد.یکی از علل ثبت شرکت سهامی خاص در الوان این است که در موضوعات و مشاغل مختلف کاربرد دارد. سهامداران شرکت سهامی خاص در الوان می توانند از اشخاص حقوقی نیز انتخاب گردند.

 ثبت شرکت خاص الوان

یکی از شرایط مهم ثبت شرکت سهامی خاص در الوان حداقل با 5 نفر تشکیل می گردد. که سه نفر سهامدار و دو نفر بازرس شرکت هستند که تعداد اعضا و سهامداران قابل افزایش است.مهمترین مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در الوان اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و کپی برابر اصل شده مدارک شناسایی اعضا و بازرسین در دفتر اسناد رسمی می باشد سپس تعیین نام شرکت سهامی خاص صورت می گیرد. سپس مدارک به همراه موضوع شرکت سهامی خاص در الوان تایید و در مدت 15 تا 20 روز که کوتاهترین زمان ثبت شرکت شرکت سهامی خاص در الوان و سراسر ایران است ، ثبت می گردد.

 

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص در الوان شامل واریزی روزنامه و هزینه های اداره می گردد و اطلاع از نحوه چگونگی تنظیم اوراق شامل اساسنامه شرکت سهامی خاص در الوان ، اظهارنامه شرکت سهامی خاص در الوان ، صورتجلسات تاسیس و هیأت مدیره شرکت سهامی خاص در الوان و سایر مدارک از مشاوران ثبت شرکت در الوان بهره گیرید تا با کمترین هزینه و زمان

ممکن شرکت خود را راه اندازی نمایید

 

ثبت شرکت سهامی خاص در الوان

مشاوره ثبت شرکت 18 فروردین 1397, 15:00 ثبت شرکت در الوان

ثبت شرکت خاص در الوان

شرکت سهامی خاص در الوان چیست ؟ شرکت سهامی خاص در الوان دارای اعتبار بیشتری نسبت به سایر شرکتهای دیگر است و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در الوان در سامانه ثبت شرکتهای سهامی خاص در الوان صورت میگیرد که باید کلیه موارد قانونی در آن لحاظ گردد.یکی از علل ثبت شرکت سهامی خاص در الوان

 ثبت شرکت خاص الوان

این است که در موضوعات و مشاغل مختلف کاربرد دارد. سهامداران شرکت سهامی خاص در الوان می توانند از اشخاص حقوقی نیز انتخاب گردند.

یکی از شرایط مهم ثبت شرکت سهامی خاص در الوان حداقل با 5 نفر تشکیل می گردد. که سه نفر سهامدار و دو نفر بازرس شرکت هستند که تعداد اعضا و سهامداران قابل افزایش است.مهمترین مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در الوان اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و کپی برابر اصل شده مدارک شناسایی اعضا و بازرسین در دفتر اسناد رسمی می باشد سپس تعیین نام شرکت سهامی خاص صورت می گیرد. سپس مدارک به همراه موضوع شرکت سهامی خاص در الوان تایید و در مدت 15 تا 20 روز که کوتاهترین زمان ثبت شرکت شرکت سهامی خاص در الوان و سراسر ایران است ، ثبت می گردد.

 

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص در الوان شامل واریزی روزنامه و هزینه های اداره می گردد و اطلاع از نحوه چگونگی تنظیم اوراق شامل اساسنامه شرکت سهامی خاص در الوان ، اظهارنامه شرکت سهامی خاص در الوان ، صورتجلسات تاسیس و هیأت مدیره شرکت سهامی خاص در الوان و سایر مدارک از مشاوران ثبت شرکت در الوان بهره گیرید تا با کمترین هزینه و زمان

ممکن شرکت خود را راه اندازی نمایید

 

ثبت موسسه در الوان

مشاوره ثبت شرکت 4 شهریور 1397, 09:00 ثبت شرکت در الوان

 ثبت موسسه در الوان

شاید بارها با نام موسسات در الوان برخورد کرده باشید موسسات در الوان نیز از انواع اشخاص حقوقی می باشند

موسسات در الوان نیز از نظر امور کلی مانند شرکتها هستند با این تفاوت که در موسسات در الوان امکان انجام امور تجاری و بازرگانی وجود ندارد

موسسات در الوان انواع مختلفی دارند از جمله انجمن ها ، نهادها ، کانونها انجمنهای صنفی , اموزشگاهها و هم چنین امور حقوقی و موسسات خیریه      

        موسسات در الوان با دو نفر عضو تشکیل میگردد و ثبت موسسات در الوان نیازی به اخذ گواهی عدم سو پیشینه ندارد   

ثبت موسسه غیر تجاری الوان

 

 

  هزینه ثبت موسسات در الوان شامل هزینه روزنامه رسمی و تعیین نام و حق الثبت و هم چنین هزینه دفاتر حسابداری می باشد

موسسات هم باید در سامانه ثبت شرکتهای الوان ثبت گردد

از جمله مراحل ثبت موسسات در الوان می توان به تعیین نام و  تحریر مدارک شرکت و تعیین موضوع اشاره کرد

مدت زمان ثبت موسسه در الوان بین 10 الی 12 روز کاری می باشد

ثبت موسسات فقط از طریق سامانه اداره ثبت شرکتهای الوان و تایید مدارک نیز توسط اداره ثبت شرکتهای الوان صورت میگیرد.  ثبت مشاور  شما  را جهت ثبت موسسه در الوان یاری می نماید تا با اطلاعاتی کامل و مفید بهترین تصمیم را اخذ نمایید.

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به مشاوره ثبت می باشد .
انصراف
موبایل
تماس
واتس آپ