مرجع شرکت های ثبتی ایران
ثبت ارشیا

ثبت تعاونی

ثبت تعاونی

 

ثبت شرکت تعاونی جایگاه خاصی دارد زیرا که این شرکت دارای اعتبار بسیاری نسبت به سایر شرکتها است و دارای برخی معافیت های مالیاتی است

شرکت های تعاونی از همکاری چند عضو جهت پیشرفت فعالیتهای کشور تاسیس می گردد تعاونی ها می توانند با هر موضوعی ثبت گردند

تفاوت شرکتهای تعاونی با سایر شرکتها در این است که شرکت تعاونی با حداقل 7 عضو می تواند تشکیل یابد و اگر تعداد اعضا بسیار باشد الباقی اعضا عضو می شوند کلیه اعضا در شرکتهای تعاونی در زمان تاسیس سهام یکسان دارند . میزان سرمایه در این شرکت بر حسب نوع فعالیت در فرم طرح تعیین می گردد که به دو بخش سرمایه ثابت و سرمایه متغیر تقسیم می گردد که بر مبنای آن پس از انجام محاسبات و نهایی شدن سرمایه 35 درصد آن در بانک به نام شرکت حساب افتتاح می گردد.

ثبت شرکت تعاونی

 

در شرکت تعاونی جهت آشنایی افراد با نحوه اداره تعاونی ها دوره های آموزشی جهت هیأت موسسین شرکت تعاونی و مدیران و بازرسین تعیین گردیده است

در ثبت شرکت تعاونی کار ثبت شرکت ما دو مرحله را پشت سر می گذارد مرحله اول در اداره تعاون صورت می گیرد و مرحله دوم در اداره ثبت شرکت ها

پس از ارائه مدارک به اداره تعاون و بررسی مدارک توسط کارشناسان باید مدارک در سامانه تشکیل تعاونی وابسته به اداره تعاون وارد و تکمیل گردد سپس نامه افتتاح حساب از اداره تعاون دریافت می گردد و پس از آن مدارک شرکتی به اداره تعاون ارائه و در صورت موافقت با تشکیل تعاونی اداره تعاون مجوز ثبت تاسیس تعاونی را صادر می نماید

پس از اخذ مجوز تاسیس امور در اداره ثبت شرکتها تکمیل می گردد اطلاعات بر حسب موارد قانونی وارد سامانه اداره ثبت شرکتها می گردد و پس از تایید توسط کارشناسان تعاونی فوق ثبت میگردد

هر شرکت تعاونی در طول عمر فعالیت خود ممکن است تغییراتی را در شرکت ایجاد نماید شرکتهای تعاونی برای به ثبت رساندن تغییرات خود باید ابتدا مدارک را به اداره تعاون ارایه نمایند و پس از اخذ مجوز ثبت تغییرات مدارک به اداره ثبت ارائه و سپس روزنامه گردد

مشاوران ثبت ارائه دهنده مشاوره کامل در خصوص ثبت تعاونی با انواع موضوعات در تهران و کلیه شهرهای ایران می باشد


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به مشاوره ثبت می باشد .
انصراف