ثبت شرکت | تغییرات شرکت | ثبت برند | کارت بازرگانی
دسته بندی ها
ثبت ارشیا

ثبت شرکت مسئولیت محدود در محمودآباد

مشاوره ثبت شرکت 20 آذر 1396, 14:15 ثبت شرکت در محمود آباد

محمودآباد

ثبت شرکت در محمودآباد

شرکت با مسئولیت محدود در محمودآباد اعتبار کمتری نسبت به سایر شرکتها محمودآباد دارد شرکت مسئولیت محدود دارای قوانین خاصی است که این قوانین باید توسط مدیران شرکتها رعایت گردد. برا ی ما ارزانترین ثبت شرکت و آسانترین ثبت شرکت اولویت دارد برای استفاده از مشاوره ثبت شرکت محمودآباد بهتر است با مشاوران در امور ثبتی مشورت نماییم تا بهترین راه را انتخاب کنیم.

 

ثبت شرکت محدود در محمودآباد


شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در محمودآباد
از قوانین مهم شرکت با مسئولیت محدود در محمودآباد می توانیم به موارد زیر اشاره نماییم:
•  حداقل سرمایه اولیه جهت ثبت شرکت 100,000 تومان می باشد.سرمایه نیز می تواند از این مبلغ بیشتر باشد اما هر مقدار سرمایه بیشتر باشد بر حسب میزان آن باید در اداره ثبت شرکتها مبلغی به عنوان حق الثبت پرداخت نماییم .
•  در زمان تاسیس شرکت با مسئولیت محدود در محمودآباد نیاز به افتتاح حساب در بانک نیست و پس از ثبت شرکت می توانید به همراه مدارک شرکت به بانک مراجعه نموده و افتتاح حساب نمایید .
•  تعداد افراد تشکیل دهنده شرکت با مسئولیت محدود در محمودآباد حداقل دو نفر است اگر این دو نفر دارای رابطه فامیلی باشند مشکلی نیست.
وظایف مدیران شرکت با مسئولیت محدود  محمودآباد
مدیران شرکت با مسئولیت محدود امکان برگزاری مجامع را جهت امور شرکت دارند . این مدیران به مدت نامحدود عضو شرکت هستند مگر اینکه موردی دیگری در اساسنامه پیش بینی گردیده باشد.
مراحل ثبت شرک با مسئولیت محدود در محمودآباد
1-  آماده کردن مدارک اولیه ثبت شرکت
2-  تعیین نام شرکت  
3-  ارائه مدارک به اداره ثبت شرکتها پس از بررسی
4-  صدور آگهی (( در صورتی که اطلاعات به درستی درج گردیده باشد))
5-  اخذ آگهی روزنامه رسمی و واریزی های روزنامه رسمی
6-  ارائه آگهی جهت درج در روزنامه های کثیرالانتشار
7-  اخذ پلمپ دفاتر روزنامه و کل شرکت جهت امور حسابداری

مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود محمودآباد
کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده در دفتر اسناد رسمی
اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از پلیس +10 و یا اداره آگاهی جهت کلیه اعضای شرکت
تعیین نام شرکت با مسئولیت محدود
برای شرکت خود باید بهترین نام را انتخاب نماییم تا نام ما کاملترین نام باشد و در یک نگاه و با استفاده از نام بتوانیم موضوع شرکت را حدس بزنیم . در نام شرکت بهتر است از اسامی معنی دار استفاده گردد و از واژه ها و ترکیبات بیگانه بپرهیزیم.

مدت زمان ثبت شرکت با مسئولیت محدود محمودآباد
زمان ثبت یک شرکت تا پایان کلیه امور ثبتی در تهران 20 روز در شهرستان 15 روز کاری می باشد لازم به ذکر است زمان ذکر شده تا مرحله پایانی ثبت یعنی صدور روزنامه رسمی می باشد.
هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
هزینه ثبت شامل هزینه ارسال مدارک ، تعیین نام ، حق الثبت ، روزنامه رسمی ، روزنامه کثیرالانتشار می باشد که باید پرداخت گردد تا روند ثبت کامل شود.

سامانه ثبت شرکت با مسئولیت محدود محمودآباد
کلیه امور ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سامانه اداره ثبت شرکتها که متعلق به اداره ثبت شرکتها می باشد انجام می گیرد.
آدرس و شماره تماس اداره ثبت شرکتهای
زمانی که شرکت روند ثبت خود را طی می کند با توجه به واحد ثبتی تعیین می گردد.

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود محمودآباد می توانید از مشاوره های ما جهت تصمیم گیری مناسب بهره گیرید .مشاوران ثبت شرکت آماده ارائه کلیه خدمات ثبت شرکت در تهران و شهرستانها می باشند

ثبت شرکت سهامی خاص در محمودآباد

مشاوره ثبت شرکت 23 دی 1396, 11:30 ثبت شرکت در محمود آباد

ثبت شرکت خاص در محمودآباد

شرکت سهامی خاص در محمودآباد چیست ؟ شرکت سهامی خاص در محمودآباد دارای اعتبار بیشتری نسبت به سایر شرکتهای دیگر است و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در محمودآباد در سامانه ثبت شرکتهای سهامی خاص در محمودآباد صورت میگیرد که باید کلیه موارد قانونی در آن لحاظ گردد.یکی از علل ثبت شرکت سهامی خاص در محمودآباد این است که در موضوعات و مشاغل مختلف کاربرد دارد. سهامداران شرکت سهامی خاص در محمودآباد می توانند از اشخاص حقوقی نیز انتخاب گردند.

 ثبت شرکت خاص محمودآباد

یکی از شرایط مهم ثبت شرکت سهامی خاص در محمودآباد حداقل با 5 نفر تشکیل می گردد. که سه نفر سهامدار و دو نفر بازرس شرکت هستند که تعداد اعضا و سهامداران قابل افزایش است.مهمترین مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در محمودآباد اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و کپی برابر اصل شده مدارک شناسایی اعضا و بازرسین در دفتر اسناد رسمی می باشد سپس تعیین نام شرکت سهامی خاص صورت می گیرد. سپس مدارک به همراه موضوع شرکت سهامی خاص در محمودآباد تایید و در مدت 15 تا 20 روز که کوتاهترین زمان ثبت شرکت شرکت سهامی خاص در محمودآباد و سراسر ایران است ، ثبت می گردد.

 

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص در محمودآباد شامل واریزی روزنامه و هزینه های اداره می گردد و اطلاع از نحوه چگونگی تنظیم اوراق شامل اساسنامه شرکت سهامی خاص در محمودآباد ، اظهارنامه شرکت سهامی خاص در محمودآباد ، صورتجلسات تاسیس و هیأت ممحمودآباده شرکت سهامی خاص در محمودآباد و سایر مدارک از مشاوران ثبت شرکت در محمودآباد بهره گیرید تا با کمترین هزینه و زمان

ممکن شرکت خود را راه اندازی نمایید

ثبت شرکت سهامی خاص در محمود آباد

مشاوره ثبت شرکت 27 فروردین 1397, 05:00 ثبت شرکت در محمود آباد

ثبت شرکت خاص در محمود آباد

شرکت سهامی خاص در محمود آباد چیست ؟ شرکت سهامی خاص در محمود آباد دارای اعتبار بیشتری نسبت به سایر شرکتهای دیگر است و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در محمود آباد در سامانه ثبت شرکتهای سهامی خاص در محمود آباد صورت میگیرد که باید کلیه موارد قانونی در آن لحاظ گردد.یکی از علل ثبت شرکت سهامی خاص در محمود آباد

ثبت شرکت خاص محمود آباد

این است که در موضوعات و مشاغل مختلف کاربرد دارد. سهامداران شرکت سهامی خاص در محمود آباد می توانند از اشخاص حقوقی نیز انتخاب گردند.

یکی از شرایط مهم ثبت شرکت سهامی خاص در محمود آباد حداقل با 5 نفر تشکیل می گردد. که سه نفر سهامدار و دو نفر بازرس شرکت هستند که تعداد اعضا و سهامداران قابل افزایش است.مهمترین مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در محمود آباد اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و کپی برابر اصل شده مدارک شناسایی اعضا و بازرسین در دفتر اسناد رسمی می باشد سپس تعیین نام شرکت سهامی خاص صورت می گیرد. سپس مدارک به همراه موضوع شرکت سهامی خاص در محمود آباد تایید و در مدت 15 تا 20 روز که کوتاهترین زمان ثبت شرکت شرکت سهامی خاص در محمود آباد و سراسر ایران است ، ثبت می گردد.

 

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص در محمود آباد شامل واریزی روزنامه و هزینه های اداره می گردد و اطلاع از نحوه چگونگی تنظیم اوراق شامل اساسنامه شرکت سهامی خاص در محمود آباد ، اظهارنامه شرکت سهامی خاص در محمود آباد ، صورتجلسات تاسیس و هیأت مدیره شرکت سهامی خاص در محمود آباد و سایر مدارک از مشاوران ثبت شرکت در محمود آباد بهره گیرید تا با کمترین هزینه و زمان

ممکن شرکت خود را راه اندازی نمایید

 

ثبت موسسه در محمود آباد

مشاوره ثبت شرکت 11 تیر 1397, 13:00 ثبت شرکت در محمود آباد

 ثبت موسسه در محمود آباد

شاید بارها با نام موسسات در محمود آباد برخورد کرده باشید موسسات در محمود آباد نیز از انواع اشخاص حقوقی می باشند

موسسات در محمود آباد نیز از نظر امور کلی مانند شرکتها هستند با این تفاوت که در موسسات در محمود آباد امکان انجام امور تجاری و بازرگانی وجود ندارد

موسسات در محمود آباد انواع مختلفی دارند از جمله انجمن ها ، نهادها ، کانونها انجمنهای صنفی , اموزشگاهها و هم چنین امور حقوقی و موسسات خیریه      

        موسسات در محمود آباد با دو نفر عضو تشکیل میگردد و ثبت موسسات در محمود آباد نیازی به اخذ گواهی عدم سو پیشینه ندارد   

 ثبت موسسه غیر تجاری محمود آباد

  هزینه ثبت موسسات در محمود آباد شامل هزینه روزنامه رسمی و تعیین نام و حق الثبت و هم چنین هزینه دفاتر حسابداری می باشد

موسسات هم باید در سامانه ثبت شرکتهای محمود آباد ثبت گردد

از جمله مراحل ثبت موسسات در محمود آباد می توان به تعیین نام و  تحریر مدارک شرکت و تعیین موضوع اشاره کرد

مدت زمان ثبت موسسه در محمود آباد بین 10 الی 12 روز کاری می باشد

 

ثبت موسسات فقط از طریق سامانه اداره ثبت شرکتهای محمود آباد و تایید مدارک نیز توسط اداره ثبت شرکتهای محمود آباد صورت میگیرد.  ثبت مشاور  شما  را جهت ثبت موسسه در محمود آباد یاری می نماید تا با اطلاعاتی کامل و مفید بهترین تصمیم را اخذ نمایید.

 

مطلب پیشنهادی : قالیشویی آندیالند در قیامدشت

 

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به مشاوره ثبت می باشد .
انصراف